Current Date : 7/13/2020 صفحه اصلي |  مديريت محتوايي  |  تماس با ما |  ارتباط با مديريت 
 English  |  Persian كنسرواتوار موسيقى تهران   
Quick Link
در آينه مطبوعات  «
بخش بين الملل  «
تقدير نامه ها  «     
بازديد ها  «     
قراردادهاي فرهنگي  «     
ثبت نام براي تحصيل  «     
شرايط تحصيل در  «     
كنسرواتوارهاي خارجي     
ساير سايتها  «
سازشناسي  «
مهندسي صدا  «
موسيقي الكترونيك  «     
الكتروآكوستيك  «     
استوديوها  «     
سازشناسي الكترونيكي  «     
نرم افزارها  «     
آكوستيك  «     
عضويت در خبرنامه  □
نام
ايميل

آرشيو اخبار

۸۸۸۲۴۰۵۰ - ـ۸۸۹۱۳۰۱۰ ـ ۸۸۳۱۶۱۹۲

تاريخ خبر : 05/05/1386

آشنایی با دوره کاردانی نا پیوسته علمی – کاربردی مدیریت کسب و کار به روش پودمانی 

  موسسه آموزش عالی ازاد نهاوند در مقطع فوق دیپلم در رشته مدیریت کسب و کار دانشجو می پذیرد.به منظور آشنایی بیشتر داوطلبان تحصیل در این دوره ها به اختصار در رابطه با این رشته تحصیلی توضیحاتی ارایه می گردد.
درنظام های اقتصادی مقوله بازاربه عنوان مهمترین رکن و عامل تعیین کننده رونق اقتصادی کشورمطرح است . در سالیان اخیر تغییرات بنیادی دربازار ، محیط متغییر پرتلاطم وتوام باخطرات زیاد کرده است .
اگر جستجوی فرصت های مناسب کسب وکار دراین محیط متغییرباموفقیت قرین نشود، حیات تجاری بنگاه با مشکلات عدیده ای مواجه شده و چه بسا تامرزشکست کامل پیش برود.
دراین شرایط لزوم برخورد علمی بامقوله کسب وکار و حرکت به سمت جایگزینی روش های نوین به جای روش های سنتی ، ایجاب می نمایدکه مدیران ومتصدیان واحدهای صنفی بااصول وروش های کسب وکار آشناشوند.


 
1-2- تعریف و هدف :

هدف ازبرگزاری دوره علمی – کاربردی کاردانی مدیریت کسب و کار، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت درحوزه کسب وکار ، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت درحوزه کسب وکار ونیز بهسازی عملکرد فعالان فعلی این حوزه است .طی این دوره ، دانشجویان علاوه بر آشنایی بامبانی نظری کسب وکار ، توانمندی های لازم برای اداره واحدهای صنفی تولیدی ، خدمات فنی ، خدماتی و توزیعی راکسب می نمایند.

1-3- اهیمت و ضروت دوره :

آمارنشان می دهد درسال 1384، بالغ بر 15770000 واحد صنفی دارای پروانه کسب در حدود 2000 عنوان رسته صنفی فعالیت می نمایند. همچنین شاغلین اصناف حدود 4250000 نفر بوده است که اگر واحدهای بدون پروانه کسب نیزدرنظر گرفته شود، تعداد شاغلین از 5300000 نفر فراتر می رود . علی رغم گستردگی صنوف ، بررسی ها نشان می دهد نیروی انسانی شاغل دراین حوزه باشاخص های توسعه یافتگی فاصله زایدی دارد . بیش از 5/98 درصد شاغلین اصناف دارای مدرک تحصیلی دیپلم وپایین تر هستند و حدود 85 درصد درسطح ابتدایی و کمتر سواددارند . لذا برخلاف حجم زیاد فعالیت واحدهای صنفی ، نقش این بخش دررونق اقتصاد ایران بسیارکم بوده است .

باتوجه به جایگاه و نقش گفته شده ، ارتقاء دانش علمی وکاربردی مدیران ومتصدیان واحدهای صنفی ، بدون تردیددرتوسعه کسب وکار دراقتصاد ایران بسیار اثرگذارخواهدبود.

1-4- نقش وتوانایی فارغ التحصیلان :

فارغ التحصیلان این دوره دارای قابلیت ها وتوانایی هایی به شرح زیر می باشد :

- اداره واحدهای صنفی تولیدی ، خدمات فنی ، خدماتی و توزیعی
- تشخیص وبه کارگیری مفاد قوانین ومقرارت مربوط به کسب وکار
- انتقال مهارت های کسب وکار به افراد تحت سرپرستی


- تاسیس وراه اندازی واحدهای کسب و کار
- شناسایی نیازهای مطلوب مشتریان وتامین آن ها
- طراحی واجرای مناسب چیدمان فروشگاه ها
- مدیریت خرید وفروش درسازمان های دولتی و غیردولتی

1-5- مشاغل قابل اجرا :

دانش آموختگان این دوره می توانند مشاغل زیررااحراز نمایند:
- سرپرستی واحدها صنفی
- متصدیان امورکسب و کاردرواحدهای صنفی
- فعالیت درسازمان های دولتی و غیردولتی

1-6- ضوابط وشرایط پذیرش دانشجو :

1- دارابودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسط (نظام قدیم یاجدید)، فنی و حرفه ای یا کارودانش
2- داشتن شرایط عمومی آموزش عالی

1-7- طول دوره و شکل نظام:

طول این دوره به طور متوسط 2تا 3 سال است ودروس آن به صورت واحد ارائه می شود.تهيه و ارسال خبر    :   محسنی

ثبت نام آغاز شد

  پرينت صفحه جاري   پست الكترونيك   ذخيره آدرس سايت
 

88913010  (021)98+ خيابان كريمخان زند ، ابتداي خيابان استاد نجات اللهي ، پايين تر از كليسا ، ساختمان 299
info@TehranConservatory.ir CopyRight © 2007 All Right Reserved Tehran Conservatory of Music  
Web Design : Ati Net Co .   Programmer : Hassan Rashidi