Current Date : 1/19/2021 ???? ???? |  ?????? ???????  |  ???? ?? ?? |  ?????? ?? ?????? 
 English  |  Persian

????? ????? ???? ???? ??????/ ?????????? ?????(??? ????? ??????? ???? ???? ???????)   

Quick Link
?? ???? ???????  ?
??? ??? ?????  ?
????? ???? ??  ?     
?????? ??  ?     
?????????? ??????  ?     
??? ??? ???? ?????  ?     
????? ????? ??  ?     
????????????? ?????     
???? ??????  ?
????????  ?
?????? ???  ?
?????? ?????????  ?     
?????????????  ?     
?????????  ?     
???????? ??????????  ?     
??? ???????  ?     
???????  ?     
????? ?? ???????  □
???
?????

????? ????

In fact, handbags replica knows that the high imitation gucci replica handbags is very deep, mixed with fish and dragons, and there are many hermes replica handbags. It may be replica handbags of styles ranging from a few hundred to hermes replica .
 

 

????? ??? : 19/08/1388

میثم معافی و ترانه ای جدید با نام مثل تو می شم 

  میثم معافی از خوانندگان بادانش موسیقی کشور ترانه ای جدید با نام مثل تو را اخیرا منتشر نموده است.
برای شنیدن و یا دانلود ترانه های میثم معافی کلیک کنید
مصاحبه میثم معافی با هفته نامه بین المللی هنرمند
میثم معافی مدرس موسیقی و معاون آموزشی کنسرواتوار تهران تا کنون آثار مختلفی را به مناسبت های مختلفی منتشر نموده است. رسول رحمت یکی دیگر از آثاری است که قبلا توسط میثم منتشر شده است و مورد توجه بزرگان موسیقی کشور قرار گرفت. از آن جمله نقد سرکار خانم دکتر هماالسادات افسری است که عنوان می دارد:


  میثم معافی مدرس موسیقی و معاون آموزشی کنسرواتوار تهران تا کنون آثار مختلفی را به مناسبت های مختلفی منتشر نموده است. رسول رحمت یکی دیگار از آثاری است که قبلا توسط میثم منتشر شده است و مورد توجه بزرگان موسیقی کشور قرار گرفت. از آن جمله نقد سرکار خانم دکتر هماالسادات افسری است که عنوان می دارد:
مصاحبه میثم معافی با هفته نامه بین المللی هنرمند
تاریخ، فرم و اکسپرسیون یعنی ساختار و بیان یا گزاره را در هنر مورد چالش و گفتگو قرار داده. تناسب و تعادل یعنی هبستگی صمیم این دو، اثری را ماندگار تلقی می نمایـد. با مختصـر اشاراتـی به ساخت قطعـۀ موسیقـی محمّـد (ص) بـه روشنی می توان دریافت که این دو رکن تا چه حد در رعایت اصول زیباشناسی هنر رعایت شده است وقطعه را محتوم و مختوم به ماندگاری نموده است.
طیف گسترده صوتی میثم معافی که او را در اجرای باریتون (Bariton) تا به هوت - کنتر (HAUTE – CONTRE) هدایت می کند. از جمله توانمندی هایست که او را قادر به اجرای آثار بزرگ موسیقیدانان غرب نموده، وی را مورد تأئید کنسرواتوار مسکو قرار داده است.
نامبرده اعتقادات، مقتضیات و زمینه های اجتماعی را به خوبی دریافته لذا تمامی توجه و ذهنیت خود را به اجرای اثری ماندگار معطوف داشته است از صدای متوسط (Mezzo Voce) دوری جسته تا در تجلی کلمات از اجرای Responsoriel (تناوب صدای همسرایان (Chour) و تک خوان (solo) بهره جوید.
گزینش گام /مقام – میزان و نوع صدا دهندگی (Sonority) - میزان کششها – زیر و بمی – افزایش تدریجی صدا (Crescendo) – کاهش تدریجی صدا (Decrescendo) – تغییر ناگهانی سرعت (Rubato) - گذر از مراحل آستانه زیباشناسی، ادراک ایستا و پویا است. (Dynamic and static perception) که به نحوی بارز میثم معافی آنرا به مرحلۀ احساس درونی (CENESTHSIA) می کشاند تا آگاهانه یا ناخودآگاهانه در شنوندۀ خود جذبه ایجاد نموده، زین پس او را رها نکند تا مفاهیم و شرح (Expression) اثر خود را در دل و نهان او مصراع به مصراع ثمر بخشد.
برای شنیدن و یا دانلود ترانه های میثم معافی کلیک کنید

مصاحبه میثم معافی با هفته نامه بین المللی هنرمند

و نیز نادر مشایخی رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران در خصوص صدای میثم معافی و آهنگ این اثر می گوید:
صدای میثم معافی(خواننده) نه تنها از رنگ صدایی زیبایی برخوردار است بلکه برای بیان ظرافتهای شعر نیز مناسب است. کلمات به خوبی و درستی و ظرافت خوانده می شوند.
کار آهنگسازی دارای نکات ظریف بسیاری است که اثر خلق شده را از کارهای موجود متمایز می کند، هماهنگی مابین آهنگسازی و شعر موجود بخوبی نمایان است و قسمتهای بدون خواننده نیز ساختار مناسبی را رعایت می کند. تنظیم این اثر نیز به خوبی انجام شده است و صدا دهی قطعه مطلوب است. حرکت موسیقایی موجود در اثر با تنظیم خوب خود را نمایان می سازد.

برای شنیدن و یا دانلود ترانه های میثم معافی کلیک کنید
برای شنیدن ترانه خبر نداری کلیک کنید


???? ? ????? ???    :   روابط عمومی کنسرواتوار تهران و موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند

 
  ????? ???? ????   ??? ?????????   ????? ???? ????
 

88913010  (021)98+ ?????? ??????? ??? ? ?????? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ?? ?? ????? ? ??????? 299
info@TehranConservatory.ir CopyRight ? 2007 All Right Reserved Tehran Conservatory of Music  
Web Design : Ati Net Co .   Programmer : Hassan Rashidi
JavaScript Free Code JavaScript Free Code JavaScript Free Code