Current Date : 1/21/2021 ???? ???? |  ?????? ???????  |  ???? ?? ?? |  ?????? ?? ?????? 
 English  |  Persian

????? ????? ???? ???? ??????/ ?????????? ?????(??? ????? ??????? ???? ???? ???????)   

Quick Link
?? ???? ???????  ?
??? ??? ?????  ?
????? ???? ??  ?     
?????? ??  ?     
?????????? ??????  ?     
??? ??? ???? ?????  ?     
????? ????? ??  ?     
????????????? ?????     
???? ??????  ?
????????  ?
?????? ???  ?
?????? ?????????  ?     
?????????????  ?     
?????????  ?     
???????? ??????????  ?     
??? ???????  ?     
???????  ?     
????? ?? ???????  □
???
?????

????? ????

In fact, handbags replica knows that the high imitation gucci replica handbags is very deep, mixed with fish and dragons, and there are many hermes replica handbags. It may be replica handbags of styles ranging from a few hundred to hermes replica .
 

 

????? ??? : 31/04/1387

امتحان پایان ترم / فیلم 

  امتحان پایان ترم درس گروه نوازی سنتی دانشجویان و دانشپذیران سال اول و دوم کنسرواتوار تهران و موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند زیر نظر استاد مهران مهرنیا از نوازندگان تار و سه تار کنسرواتوار تهران. هماهنگی در اجرا و مهارت نوازندگان ساز های مختلف باعث اجرائی دلنشین شده است. کنسرواتوار تهران در راستای رسالت فرهنگی خود با همکاری استادان جوان و برخی از چهره های شاخص موسیقی کشور تلاش دارد تا ...


  استعدادهای بالقوه موجود در جامعه را در حد توان خود و در محیطی علمی و هنرمندانه به شکوفائی رسانده و هنرمندانی با بینشی درست به دور از هیاهو های کاذب و تکراری به جامعه محترم هنرمندان ایران اسلامی تربیت نماید.


در صورتی که نمی توانید فیلم را در این صفحه مشاهده نمائید لطفا اینجا را کلیک کنید










???? ? ????? ???    :   روابط عمومی

 
  ????? ???? ????   ??? ?????????   ????? ???? ????
 

88913010  (021)98+ ?????? ??????? ??? ? ?????? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ?? ?? ????? ? ??????? 299
info@TehranConservatory.ir CopyRight ? 2007 All Right Reserved Tehran Conservatory of Music  
Web Design : Ati Net Co .   Programmer : Hassan Rashidi
JavaScript Free Code JavaScript Free Code JavaScript Free Code