Current Date : 1/21/2021 ???? ???? |  ?????? ???????  |  ???? ?? ?? |  ?????? ?? ?????? 
 English  |  Persian

????? ????? ???? ???? ??????/ ?????????? ?????(??? ????? ??????? ???? ???? ???????)   

Quick Link
?? ???? ???????  ?
??? ??? ?????  ?
????? ???? ??  ?     
?????? ??  ?     
?????????? ??????  ?     
??? ??? ???? ?????  ?     
????? ????? ??  ?     
????????????? ?????     
???? ??????  ?
????????  ?
?????? ???  ?
?????? ?????????  ?     
?????????????  ?     
?????????  ?     
???????? ??????????  ?     
??? ???????  ?     
???????  ?     
????? ?? ???????  □
???
?????

????? ????

In fact, handbags replica knows that the high imitation gucci replica handbags is very deep, mixed with fish and dragons, and there are many hermes replica handbags. It may be replica handbags of styles ranging from a few hundred to hermes replica .
 

 

????? ??? : 13/02/1387

توجه به رشته های هنر برای ممانعت از تهاجم فرهنگی 

 
معاون آموزشی وزارت علوم بازنگری در نظام پرداخت به اعضای هیئت علمی را از پیشنهادات کارگروه آموزشی نشست روسای دانشگاهها عنوان کرد و گفت: حق التدریس آفت آموزش عالی است و باید به سمت حذف حق التدریس حرکت کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن خالقی شب گذشته در نشست روسای دانشگاهها و پژوهشگاههای وزارت علوم در دانشگاه تهران به موارد مطرح شده در نشست کارگروه آموزشی سال نوآوری و شکوفایی پرداخت و افزود: امکان پذیرش دانشجوی دکتری در شهرستانها و ایجاد شرایط متفاوت برای اعطای مجوز به این دانشگاهها از مواردی بود که توسط اعضای کارگروه عنوان شد. وزارت علوم تا حدی به این موضوع اعتقاد دارد اما بیش از آن را نمی توان اجرایی کرد.


  وی نحوه پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی را نیز دیگر موضوع عنوان شده در این کارگروه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر دانشگاهها در نیم سال دوم تحصیلی با مشکل طول زمان تحصیل مواجه هستند که در این راستا باید تقویم دانشگاهی ایجاد شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این زمینه گامهایی را برداشته است.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه بحث قدیمی کمیسیون موارد خاص نیز در کارگروه مطرح شد که در صورت اجرا، باعث نوآوری می شود، افزود: اینکه کمیسیون موارد خاص در دانشگاهها به دلیل اینکه بیشترین مشکلات مطرح شده در آن آموزشی است به کمیسیون آموزشی تبدیل شود و بدین وسیله نقش آموزش در آن پررنگتر شود نیز بحثی است که از گذشته مطرح بوده است.اندازی دروس چند استادی به وسیله IT

وی راه اندازی دروس چند استادی به وسیلهIT، تأسیس مرکز نوآوری در هر دانشگاه، محول شدن تصمیم گیریها درباره دانشجو به دانشگاهها، کاستن از آئین نامه ها و افزایش اختیارات دانشگاهها را از دیگر موارد مطرح شده در کارگروه عنوان کرد و گفت: در دانشگاههای ما ظرفیت بیشتری برای تفویض اختیار وجود دارد.

خالقی اظهار داشت: اعضای کارگروه همچنین بر مأموریت گرا و تخصصی شدن دانشگاهها، روان نبودن فرایندها در وزارت علوم در تمام مسیرها، عدم ایجاد انگیزه برای نخبگان در دانشگاهها، تبدین نظریه به عمل در علوم انسانی، شکوفاسازی در رشته های بین رشته ای به طور عام تأکید کردند.

معاون آموزشی وزارت علوم نوآوری در حمایت از دوره های دکتری، استعدادهای درخشان و تشویق نوآوری را نیز از جمله موضوعات مورد بحث کارگروه آموزشی دانست و با اشاره به نظام پذیرش دانشجو در کشور اظهار داشت: زمان آن رسیده است که چالشهای پیش روی آموزش عالی در زمینه پذیرش دانشجو برداشته بشود و نظام پذیرش دانشجو تغییر کند.

رشته های هنر در مقطع تحصیلات تکمیلی مغفول مانده اند

وی با تأکید بر اینکه به رشته های هنر در تحصیلات تکمیلی باید توجه شود اظهار داشت: رشته های هنر در مقطع تحصیلات تکمیلی مغفول مانده اند و باید تلاش کنیم با حفظ ارزشهای اسلامی مقاطع تحصیلات تکمیلی را در رشته های هنری جدی بگیریم در غیر این صورت مورد تهاجم فرهنگی قرار می گیریم


???? ? ????? ???    :   روابط عمومی

 
  ????? ???? ????   ??? ?????????   ????? ???? ????
 

88913010  (021)98+ ?????? ??????? ??? ? ?????? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ?? ?? ????? ? ??????? 299
info@TehranConservatory.ir CopyRight ? 2007 All Right Reserved Tehran Conservatory of Music  
Web Design : Ati Net Co .   Programmer : Hassan Rashidi
JavaScript Free Code JavaScript Free Code JavaScript Free Code