Current Date : 1/19/2021 ???? ???? |  ?????? ???????  |  ???? ?? ?? |  ?????? ?? ?????? 
 English  |  Persian

????? ????? ???? ???? ??????/ ?????????? ?????(??? ????? ??????? ???? ???? ???????)   

Quick Link
?? ???? ???????  ?
??? ??? ?????  ?
????? ???? ??  ?     
?????? ??  ?     
?????????? ??????  ?     
??? ??? ???? ?????  ?     
????? ????? ??  ?     
????????????? ?????     
???? ??????  ?
????????  ?
?????? ???  ?
?????? ?????????  ?     
?????????????  ?     
?????????  ?     
???????? ??????????  ?     
??? ???????  ?     
???????  ?     
????? ?? ???????  □
???
?????

????? ????

In fact, handbags replica knows that the high imitation gucci replica handbags is very deep, mixed with fish and dragons, and there are many hermes replica handbags. It may be replica handbags of styles ranging from a few hundred to hermes replica .
 

 

????? ??? : 20/10/1385

شاهين فرهت»: مسؤولان برای اجرای موسيقی قرآنی برنامه‌ريزی كنند 

  گروه هنر: برای اجرای موسيقی‌های دينی و قرآنی بايد برنامه‌ريزی شود و مسؤولان با تدبير و حمايتشان می‌توانند اجراهای بيشتری برای اين نوع موسيقی درنظر بگيرند.
شاهين فرهت - مصنف سمفونی «پيامبر اعظم»(ص)

«شاهين فرهت» مصنف سمفونی «پيامبر اعظم»(ص)» در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) با بيان اين مطلب تصريح‌كرد: امروزه بسياری از انواع موسيقی به‌دليل ارائه محدود مخاطب كمتری دارد كه بايد با تدبير مسئولان نحوه عرضه اين آثار بهبود يابد و توجه مسؤولان در حوزه موسيقی ارزشی و قرآنی بايد بيشتر باشد.

وی با ابراز رضايت از برنامه سخنرانی خود كه روز يك‌شنبه در محل خانه هنرمندان با موضوع «روند اجرای موسيقی در ايران امروز» اجرا شد، عنوان‌كرد: سطح استقبال مخاطب از اين برنامه سخنرانی بی‌نظير بود، زيرا مردم ما بيشتر از كنسرت و اجراهای زنده استقبال می‌كنند ولی حضور آنها در مراسم سخنرانی و پرسش‌هايی كه در اين جلسه توسط جوانان علاقه‌مندان به موسيقی مطرح‌شد برايم قابل توجه بود.

وی در پايان افزود: اميدوارم اين برنامه‌ها در طول سال نيز طبق يك برنامه‌ريزی اصولی ادامه يابند تا با بيان مطالب روز و به بحث و پرسش گذاشتن آن‌ها، ارتباط ميان مخاطب و آهنگساز بهتر شود.


  شاهين فرهت - مصنف سمفونی «پيامبر اعظم»(ص)

«شاهين فرهت» مصنف سمفونی «پيامبر اعظم»(ص)» در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) با بيان اين مطلب تصريح‌كرد: امروزه بسياری از انواع موسيقی به‌دليل ارائه محدود مخاطب كمتری دارد كه بايد با تدبير مسئولان نحوه عرضه اين آثار بهبود يابد و توجه مسؤولان در حوزه موسيقی ارزشی و قرآنی بايد بيشتر باشد.

وی با ابراز رضايت از برنامه سخنرانی خود كه روز يك‌شنبه در محل خانه هنرمندان با موضوع «روند اجرای موسيقی در ايران امروز» اجرا شد، عنوان‌كرد: سطح استقبال مخاطب از اين برنامه سخنرانی بی‌نظير بود، زيرا مردم ما بيشتر از كنسرت و اجراهای زنده استقبال می‌كنند ولی حضور آنها در مراسم سخنرانی و پرسش‌هايی كه در اين جلسه توسط جوانان علاقه‌مندان به موسيقی مطرح‌شد برايم قابل توجه بود.

وی در پايان افزود: اميدوارم اين برنامه‌ها در طول سال نيز طبق يك برنامه‌ريزی اصولی ادامه يابند تا با بيان مطالب روز و به بحث و پرسش گذاشتن آن‌ها، ارتباط ميان مخاطب و آهنگساز بهتر شود.


???? ? ????? ???    :   محمدی فر

 
  ????? ???? ????   ??? ?????????   ????? ???? ????
 

88913010  (021)98+ ?????? ??????? ??? ? ?????? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ?? ?? ????? ? ??????? 299
info@TehranConservatory.ir CopyRight ? 2007 All Right Reserved Tehran Conservatory of Music  
Web Design : Ati Net Co .   Programmer : Hassan Rashidi
JavaScript Free Code JavaScript Free Code JavaScript Free Code